Fobie voor lange woorden heeft een naam van 35 letters!