Niet elke mijl is even lang!

Hoe lang is een mijl?

Hier is geen eenduidig antwoord op te geven, er zijn namelijk verschillende soorten mijlen.
Mijl is een lengte-eenheid, oorspronkelijk een afstand van duizend dubbele stappen. Een reisafstand werd vanouds in mijlen opgegeven. In de geschiedenis zijn veel verschillende mijlen in gebruik geweest:

De Nederlandse mijl: De Nederlandse mijl is een oude lengtemaat die afhankelijk van tijd en plaats verschillende lengtes had. In Nederland waren twee mijlen gangbaar: de Hollandse mijl en de geografische mijl.

De Hollandse mijl kwam overeen met 1 uur gaans, ofwel ongeveer 5 kilometer. De mijl werd ook wel gelijkgesteld met de Franse lieue marine van 5555 meter, of met een afstand van 20.000 Amsterdamse of Rijnlandse voeten aangeduid (respectievelijk 5660 meter of 6280 meter).

De geografische mijl was een wijd verspreide lengtemaat. In de zeventiende eeuw drukte Snellius de omtrek van de Aarde uit in geografische mijlen: elke lengtegraad op de evenaar berekende hij op 15 geografische mijl. Deze mijl bestond toen uit 1900 Rijnlandse roede oftewel 22.800 Rijnlandse voet. Dit komt overeen met ongeveer 7157 meter. Toen men later de omtrek nauwkeuriger berekende, hield men de verdeling van de graad in 15 mijl aan; daardoor werd de geografische mijl groter.

De Engelse mijl: De Engelse mijl of mile (Engels: statute mile) is gelijk is aan 80 chain.

Een chain is een oude Angelsaksische lengtemaat, die gelijk staat aan 66 voet. Een voet is gelijk aan 12 inches. Een Inch is gelijk aan 25,4mm.

Een mile is dus 80*66*12*25,4 = 1609344 mm = 1609,344 meter.

De U.S. survey-mijl: De U.S. survey-mijl is ongeveer 3 mm langer dan De engelse mijl en bedraagt 1609,347 meter

De Franse mijl: Een Franse mijl (mille) is gelijk aan 1000 toise. De oorspronkelijke definitie van een toise was de afstand tussen de vingertoppen van iemand met uitgestrekte armen. Eén toise werd gelijkgesteld aan zes pieds (voet). Dit komt overeenkomt met ca. 1,80 meter voor één toise. Een mille is dus gelijk aan 1800 meter.

De zeemijl: Lange tijd is de lengte van de zeemijl niet precies gedefinieerd geweest. De Engelse wiskundige Richard Norwood besloot rond 1635 de lengte van een grootcirkel (zoals de evenaar of zoals alle grootcirkels die de lengtegraden bepalen) precies op te meten en stelde de waarde van de zeemijl op 1/60e van een booggraad van deze grootcirkel, één boogminuut. Zijn meting van de afstand van de Tower of London tot York, ongeveer 280 kilometer, kostte twee jaar en zat er volgens huidige maatstaven maar 600 meter naast, een fout van 0,2%. Zijn meting stelde de waarde van een graad op 110,72 kilometer, waarmee zijn zeemijl op 1845 meter kwam. Na herberekeningen is de zeemijl tegenwoordig 1852 meter.

De Romeinse mijl: De Romeinse mijl of mile (Lat. milia passuum of milliaria) is een door de Romeinen ingevoerde lengtemaat met zoals de naam aangeeft een lengte van duizend passen, waarbij 1 pas gelijk staat aan twee stappen. De lengte van een Romeinse mijl bedroeg ca. 1478 meter.

Overige mijlen

De Noors-Zweedse mijl is 10 km.
De Deense mijl is 7,5 km.
De Belgische mijl is 5 km.
De Oostenrijkse mijl is 7,5860 km.
De Pruisische mijl is 7,5320 km.
De Zwitserse mijl is 8,3333 km.
De Spaanse mijl is 5,5556 km.