Algemene Voorwaarden

Zie ook ons online privacy beleid en informatie over de cookies die we verzamelen.

Algemeen

Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen aan tekst, afbeeldingen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. leukeweetjes.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Aan de inhoud van deze website kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
leukeweetjes.nl heeft het recht deze algemene voorwaarden ten aller tijden aan te passen zonder de gebruikers hiervan op de hoogte te brengen. Het is raadzaam deze voorwaarden regelmatig te lezen.
leukeweetjes.nl is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Digitaal misbruik

Het hacken of het zonder toestemming toegang verschaffen (of poging tot) tot een account, computer, server, of netwerk is niet toegestaan.
De website van leukeweetjes.nl wordt regelmatig gecontroleerd op digitaal misbruik door computervirussen, malware, adware, spyware en dergelijke. De afwezigheid van dergelijk digitaal misbruik, dat de werking van uw computer en/of programmatuur kan beïnvloeden, kan helaas niet gegarandeerd worden.

Copyright

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van leukeweetjes.nl. Gedeelten van deze website mogen door u worden gereproduceerd (in hard copy, elektronisch of in enige andere vorm) voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Voor alle andere gevallen van reproductie en/of distributie, ongeacht het gebruikte medium en/of voor gebruik voor commerciële doeleinden is de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van leukeweetjes.nl vereist. Indien u enig deel van deze website downloadt of anderszins vermenigvuldigt voor toegestane doeleinden, dient u alle daarop aangebrachte vermeldingen van auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht en andere vermeldingen van de bron op uw kopie(en) over te nemen.

Hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Indien deze websites worden beheerd door leukeweetjes.nl, dan is dit aangegeven. Alle overige websites waarnaar kan worden doorgelinkt zijn eigendom van en/of worden beheerd door derden waarover leukeweetjes.nl geen controle heeft. leukeweetjes.nl is derhalve niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid terzake van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites, noch voor de beschikbaarheid daarvan, noch voor het feit of de informatie die door of via deze websites ter beschikking is gesteld legaal kan worden gebruikt. De informatie op websites van derden waarnaar kan worden doorgelinkt maakt geen deel uit van de door leukeweetjes.nl ter beschikking gestelde informatie. De informatie op websites van derden waarnaar kan worden doorgelinkt is dan ook geen onderdeel van enige overeenkomst tussen afnemers en leukeweetjes.nl.

Weetjes

leukeweetjes.nl heeft het recht een weetje zonder opgaaf van reden te verwijderen van de website.
leukeweetjes.nl is niet verantwoordelijk voor onjuiste gegevens van een weetje op de website.
leukeweetjes.nl is niet verantwoordelijk voor onjuiste of missende bronvermelding van een weetje op de website.
leukeweetjes.nl is niet verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade die is veroorzaakt door informatie die op deze website staat.
Indien u meer informatie over een weetje heeft en/of u wilt de bronvermelding opeisen dan kunt u dit aangeven door het contactformulier in te vullen.