Groeit of krimpt de Mount Everest?

De hoogste berg ter wereld is natuurlijk de Mount Everest. Maar wordt hij in de loop der eeuwen steeds hoger, of krimpt hij juist?

Een kleine 50 miljoen jaar geleden botste de Indische Plaat in slow motion op de Euraziatische Plaat. Ten gevolge van die aanvaring kwam het Himalayagebergte als een soort kreukelzone omhoog. Doordat de aardschollen nog steeds met deze botsing bezig zijn, wordt het gebergte verder opgestuwd. De Mount Everest groeit hierdoor naar schatting ongeveer een halve centimeter per jaar.


Maar metingen aan de afvoer van gesteenten door rivieren tonen aan dat er tegelijkertijd elk jaar door erosie enkele millimeters gesteente van de bergtoppen verdwijnt. Dit maakt de berg op zijn beurt echter ook weer lichter, waardoor de onderliggende korst een klein beetje omhoog veert.

Het vermoeden is dat de erosie- en de opheffingssnelheden ongeveer even groot zijn, zodat de Mount Everest niet hoger en niet lager wordt. Maar de exacte waarden zijn moeilijk te bepalen. Het gaat slechts om millimeters en de onzekerheden in de metingen zijn groot.