Eerste abortuskliniek in Nederland werd gefinancierd door televisieactie

In 1971 werd in Nederland de eerste abortuskliniek geopend. Het hiervoor benodigde geld is ingezameld bij een televisieactie van de socialistische omroep VARA. De actie is georganiseerd door de huisartsen die er geen vrede mee hadden dat vrouwen naar Engeland moesten als ze hun zwangerschap wilden afbreken. Met het geld van de actie werd Stichting Medisch Verantwoorde Zwangerschapsonderbreking (Stimezo) opgericht, die het Mildredhuis opende in Arnhem. Op 27 februari 1971 vond hier de eerste abortus plaats.

In die tijd was het ondergaan en uitvoeren van een abortus illegaal, maar werd gedoogd als men zich hield aan bepaalde kwaliteitseisen. In 1981 is de Wet afbreking zwangerschap aangenomen. In deze wet is vastgelegd onder welke omstandigheden abortus mag worden uitgevoerd. Deze wet is het gevolg van acties van onder andere Dolle Mina, die met leuzen als “Baas in eigen buik” en “Vrouw beslis” aan de orde bracht dat een vrouw zelf over haar eigen lichaam mag beslissen.

Overigens is in een groot deel van de wereld abortus nog verboden, of alleen toegestaan om medische redenen als daarmee het leven van de vrouw gered kan worden.

Vind je dit een leuk weetje? Geen leuk weetjeLeuk weetje

Eet een vrouw ongeveer 3 kilo lippenstift in haar leven?

Op je 30ste opa?